Home / Algemene Voorwaarden

  Algemene Voorwaarden

  1. Gegevens B2B Fashion

  1.1 B2B Fashion is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en gevestigd in Nederland. De volledige contact gegevens van B2B Fashion vind je hieronder:

  B2B Fashion
  Hortensialaan 19
  3702 VD Zeist
  Tel: 030: 7370974/ Mob 0638338842
  Email: [email protected]
  KvK nummer: 60175338
  BTW-nummer: NL853795526B01.

  BIC:
  IBAN: NL61INGB0007536210

  1. Jouw gegevens

  2.1 Om een goede en tijdige uitvoering van de overeenkomst door B2B Fashion mogelijk te maken is het van belang dat je jouw gegevens, zoals je naam, je e-mailadres, KvK-nummer en het verzendadres, correct en volledig doorgeeft conform de instructies. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de door jou opgegeven gegevens. De volledige contactgegevens van B2B Fashion vind je onder artikel 1 van deze voorwaarden.

  2.2 Door jou verstrekte gegevens worden door B2B Fashion alleen gebruikt op de wijze als aangegeven in het privacy beleid, dat je kunt raadplegen op de website.

  1. Het aanbod en de overeenkomst

  3.1 Wanneer je een artikel koopt via de website van B2B Fashion ga je een overeenkomst aan met B2B Fashion. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat B2B Fashion een bevestiging naar het door jou opgegeven e-mailadres heeft verzonden. Dit gebeurt wanneer de betaling afgerond is. De voorwaarden die gelden zijn van onze leveranciers. Deze voorwaarden kunt u opvragen bij ons. Wij zijn enkel agent van diverse merken die wij aanbieden. Ruilen of geld terug is daarom niet mogelijk bij B2Bfashion.nl

  1. Prijs en betaling

  4.1 De op de website, op het moment van bestellen, weergegeven prijs is een totaalprijs exclusief alle belastingen en verzendkosten.

  4.2 Je kunt jouw bestelling betalen op de aangegeven wijzen die staan vermeld op de website.

  1. Afhankelijk bestelling en levering

  5.1 B2B Fashion spant zich in om jouw bestelling zo goed en snel mogelijk te verwerken en te leveren.

  5.2 Bestellingen worden geleverd op het door jou opgegeven verzendadres en middels de door jou gekozen bezorgingswijze.

  5.3 Wanneer je een bestelling laat bezorgen buiten de Europese Unie is het mogelijk dat het land in kwestie bijkomende heffingen, zoals importbelasting, in rekening brengt. B2B Fashion heeft geen invloed of controle over dergelijke heffingen en kan je hier daarom niet over informeren. Je dient zelf te checken of de door jou bestelde artikelen kunnen worden geëxporteerd naar- en geïmporteerd in het betreffende land en wat de kosten daarvan zijn voordat je een dergelijke bestelling plaatst.

  5.4 Eigendom van de door jou bestelde producten gaat op vanaf het moment van ontvangst van volledige betaling door B2B Fashion.

  5.5 B2B Fashion besteedt zorg aan het juist en compleet verzenden van producten. Mocht je onverhoopt incomplete of beschadigde producten ontvangen, neem dan binnen 7 dagen na ontvangst contact op met B2B Fashion.

  1. Kwaliteit

  6.1 B2B Fashion spant zich in om producten nauwkeurig en compleet mogelijke weer te geven op haar website. De aard van de aangeboden producten brengt echter met zich mee dat er sprake kan zijn van verschillen (zoals kleurverschillen) tussen weergave van producten op de website en het product zoals bij jou bezorgd.

  6.2 Uiteraard voldoen de producten uit het assortiment van B2B Fashion aan de kwaliteit die je daarvan mag verwachten. Je wordt er echter nadrukkelijk op gewezen dat deze producten vooral zijn ingekocht en ontworpen vanuit het oogpunt van esthetiek en niet met het oog op optimale levensduur, praktisch nut of gebruiksgemak.

  6.3 De op de website aangeboden producten, zoals kledingstukken en accessoires, zijn van nature aan (gebruiks-) slijtage onderhevig. De levensduur van een product is mede afhankelijk van het materiaal waaruit het product bestaat, de intensiteit van het gebruik en de mate van verzorging. De producten van B2B Fashion zijn samengesteld uit de in de webstore opgegeven materialen. Voor een optimale levensduur en behoud van kwaliteit is het van belang dat je eventuele wasvoorschriften in acht neemt.

  1. Herroepingsrecht

  7.1 Je hebt het recht om de overeenkomst met opgave van reden te ontbinden binnen 7 dagen nadat je je bestelling hebt ontvangen. Dit betreft de zogenoemde bedenktermijn. Je kunt gebruik maken van jouw recht om de overeenkomst te ontbinden door het retourformulier, samen met het artikel aan ons te retourneren. Je kunt ons ook op iedere andere wijze door een ondubbelzinnige verklaring laten weten dat je de overeenkomst wenst te ontbinden (zoals per e-mail of per post). Meer informatie op de wijze van retourneren is te vinden op onze website.

  7.2 Wanneer je ervoor kiest om de overeenkomst ten aanzien van een product te ontbinden, dan heb je de plicht om dit product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat je alle producten uit je bestelling hebt ontvangen te retourneren naar het adres van B2B Fashion zoals vermeld in artikel 1.1. De directe kosten van retourverzending van het product aan B2B Fashion komen voor jouw eigen rekening.

  7.3 Ingeval van ontbinding zoals bedoeld in artikel 7.1 restitueert B2B Fashion het voor het betreffende product betaalde bedrag (exclusief betaalde verzendkosten) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na ontvangt van het bericht dat je de overeenkomst wilt ontbinden, maar niet eerder dan nadat B2B Fashion het betreffende product retour heeft ontvangen of je kunt aantonen dat het product daadwerkelijk retour is verzonden.

  7.4 Het recht van ontbinding zoals opgenomen in artikel 7.1 is bedoeld om vast te stellen of je het product daadwerkelijk wilt hebben. Het is je toegestaan om een product te gebruiken voor zover noodzakelijk om te verifiëren of je het product wilt hebben, net zoals je in de showroom zou doen. Verdergaand gebruik van het product – zoals dragen van het product in de openbare ruimte of ander daadwerkelijk gebruik – is van invloed op jouw ontbindingsrecht als nader bepaald in artikel 7.5.

  7.5 Wanneer een product door jouw toedoen is beschadigd, is gewassen, de labels zijn verwijderd, een product incompleet is of een product andere gebruikssporen bevat waaruit blijkt dat je het product verdergaand hebt gebruikt dan toegestaan onder artikel 7.4, dan ben je jegens B2B Fashion aansprakelijk voor de door jou veroorzaakte waardevermindering van het product. B2B Fashion zal deze waardevermindering aftrekken van het aan jou te restitueren bedrag.

  7.6 Het recht van ontbinding zoals bedoeld in artikel 7.1 geldt niet voor producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

  1. Wijzigingen in deze Voorwaarden

  8.1 Indien B2B Fashion besluit deze Voorwaarden te wijzigen, zal zij de gewijzigde Voorwaarden op haar website plaatsen. Hiervan wordt geen melding gemaakt. Je wordt geadviseerd om regelmatig te controleren of de Voorwaarden zijn gewijzigd. Eventuele wijzigingen zijn niet van toepassing op orders die je voor de datum van wijziging hebt geplaatst. Deze Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op juli 11, 2017.

  1. Gebruik van foto’s van de website

  9.1 B2B Fashion staat toe dat je haar genomen productfoto’s van de website mag gebruiken voor eigen doeleinden.

  9.2 B2B Fashion staat toe dat je haar genomen sfeerfoto’s of andere foto’s waar modellen op staan afgebeeld gebruikt voor eigen doeleinden.